Violette, s.r.o.

Nabízíme

Administrace veřejných zakázek 

Veřejné zakázky

Při zadávání veřejných zakázek se vždy řídíme aktuálním zákonem o veřejných zakázkách v platném znění a vždy postupujeme v souladu s tímto zákonem.

Zajistíme zadavateli profesionální přístup a kvalitně odvedenou práci dle požadavků zadavatele.

Realizace dle zákona č. 134/ 2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky realizujeme v rámci metodických pokynů poskytovatelů finančních dotačních prostředků:

Žádosti o dotace

Zajistíme sestavení a podání žádostí o dotace – finanční podporu projektů:

Kompletně zajistíme podání žádosti o:

Poradenství

Poradenská činnost při realizaci veřejných
zakázek dle zákona 134/2016 Sb.

Pro dodavatele:

Pro zadavatele: