Violette, s.r.o.

Blog

Přejeme úspěšný a šťastný rok 2019

Od 18. 10. 2018 zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zavádí povinnou elektronickou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem. Dle

Novela AML zákona zavádí od 1. 1. 2018 evidenci údajů o skutečných majitelích. Novela vypouští povinnost zadavatele požadovat od vybraného dodavatele tyto údaje