Reference

Seznam významných služeb realizovaných společností VIOLETTE, s.r.o.

Typ výběrového řízení – užší podlimitní řízení dle §28 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

 

Předmět plnění Zadavatel Poskytovatel dotace Rozsah zakázky v Kč bez DPH Termín realizace
„ Mrsklesy – splašková kanalizace a ČOV“ Obec Mrsklesy —————- 48 mil. Kč 12/2012-04/2013
„Uničov – rozdělení vodovodu na dvě tlaková pásma“  

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

—————- 22,0 mil. Kč 07/2013-09/2013
„II/437 Most ev.č. 437-008, Dolní Újezd“    

Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace

ROP Střední Morava 14,8 mil. Kč 09/2013-02/2014
„Jindřichov-kanalizace a ČOV“  

Obec Jindřichov

 

SFŽP ČR 48,0 mil. Kč 11/2013-03/2014
„Kanalizace a ČOV Huzová“  

Obec Huzová

SFŽP ČR 44,43 mil. Kč

 

01/2014-04/2014
„ČOV a kanalizace Nemojany“ Obec Nemojany SFŽP ČR 49,00 mil. Kč

 

03/2014- 08/2014
„Hnojice – kanalizace a ČOV“ Obec Hnojice SFŽP ČR 71,44 mil. Kč

 

04/2014- 09/2014
„Revitalizace Masarykova náměstí, Kojetín“ Město Kojetín

 

ROP Střední Morava 28,00 mil. Kč 05/2014-09/2014
„Silnice č.III/44647 Staré Město-Velké Vrbno“

 

Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace —————- 28,3 mil. Kč 06/2015 – 8/2015
“Hřiště, komunikace, sadové úpravy – Cyrilometodějská ZŠ a gymnázium Lerchova Brno“ Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje ————— 20,83 mil. Kč 10/2015-01/2016
“Rozšíření a renovace ZŠ Malečov s pavilonem pro plnění ŠVP v oblasti výchov a pro plnění ŠVP v rámci školní družiny”

 

Obec Malečov MZE ČR 39,33 mil. Kč 04/2016- 07/2016
„III/44645, Staré Město – Branná“ Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace ————— 36,8 mil. Kč 04/2016- 07/2016
„Silnice II/446 – zárubní zeď Hanušovice“

 

Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace ————— 6,5 mil. Kč 04/2016- 07/2016
„Stavební úpravy silnice III/4468 Štarnov-úsek I/46-Štarnov“

 

Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace ————— 14,84 mil. Kč 04/2016- 07/2016
„III/3696 Přemyslov v úseku km 4,600 – 9,070“

 

Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace SFDI 29,5 mil. kč 06/2016-09/2016
„SILNICE III/3732 ODRLICE – PRŮTAH“

 

Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace —————- 36,8 mil. Kč 06/2016-08/2016
„III/4465 Křelov – průtah“

 

Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace ————— 19,8 mil. Kč 06/2016-09/2016
„III/44443 Jívová – Domašov nad Bystřicí“

 

Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace SFDI 18 mil. Kč 06/2016-09/2016
„III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY“ – 1 A 3 ÚSEK Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace —————- 26,3 mil. Kč 07/2016-10/2016
„Likvidace odpadních vod Nelešovice KANALIZACE A ČOV“ Obec Nelešovice SFŽP ČR 26,5 mil. Kč 08/2016-01/2017
Jeseník – Rejvízský most“ Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace ————— 36, 44 mil. Kč 09/2016- 02/2017
 

 

Typ výběrového řízení – užší podlimitní řízení dle §58 zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

 

„III/4368 Tršice – Lazníky“

 

Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace SFDI 29,4 mil. Kč 12/2016- 03/2017
„III/43321 Měrovice – Hruška“

 

Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace SFDI 15,2 mil. Kč 12/2016- 03/2017
„III/44410 Medlov – Králová“

 

Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace SFDI 20,7 mil. Kč 12/2016- 04/2017
„II/377 NIVA – HR. KRAJE“ – II. ETAPA Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace —————- 25,3 mil. Kč 12/2016- 04/2017
„III/44429 Horní Žleb – Dálov“ Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace SFDI 14,4 mil. Kč 12/2016- 04/2017
„Stavební úpravy objektu základní školy v obci Ladná“ Obec Ladná

 

————— 18,38 mil. Kč 01/2017-05/2017
“Sportovní hala ve Vrbátkách” Obec Vrbátky

 

————— 28,7 mil. Kč 03/2017- 06/2017
„Provozní budova Tovární ul. 41 – zateplení střech bloku A, B, C administrativní budovy“ Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. ————— 6,9 mil. Kč 04/2017-06/2017
Obnova vodovodních řadů v sídlišti Přáslavice“ Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. ————— 5,9 mil. Kč 03/2017-06/2017
„III/5704 NEDVĚZÍ – BYSTROČICE “

 

Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace ————– 26,05 mil. Kč 04/2017-07/2017
Sklad soli a posypového materiálu v areálu SSOK ve Šternberku“ Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace

 

————– 13,22 mil. Kč 04/2017-07/2017
„III/44926 Čelechovice n/H. – Kostelec n/H.“

 

Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace ————– 13,5 mil. Kč 04/2017-07/2017
„III/4453 HUZOVÁ – ARNOLTICE “

 

Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace ————– 40,75 mil. Kč 04/2017-08/2017
  „Troubelice – rekonstrukce vodovodních řadů a stoky B, B1,B2, rekonstrukce zhlaví studny ST2“ Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

 

————— 9 mil. Kč 03/2017-08/2017

Typ výběrového řízení – otevřené podlimitní řízení dle §27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Předmět plnění Zadavatel Poskytovatel dotace Rozsah zakázky v Kč bez DPH Termín realizace
„Reko FS-UT3G“ FC TVD   Slavičín

 

—————- 26 mil. Kč 01/2013-05/2013
„Zlepšení tepelně technických vlastností objektu MŠ Nivnice“

„Zateplení ZŠ Nivnice-1. Stupeň“

„Zateplení ZŠ Nivnice – 2. Stupeň“

Obec Nivnice

 

SFŽP ČR 11,5 mil. Kč 02/2013-06/2013
„ZŠ Traplice – výměna oken, dveří a zateplení fasády“ Obec Traplice

 

SFŽP ČR 10,9 mil. kč 02/2013-05/2013
„Demolice Roty Kvilda“ SNP a CHKO Šumava

 

—————- 15,5 mil. Kč 03/2013-06/2013
„ZŠ Valašské Klobouky – rekonstrukce obj.A,B,C,D“ Město Valašské Klobouky

 

SFŽP ČR 15,97 mil. Kč 04/2013-07/2013
„Zásobování vodou obce Dobrkovice“ Obec Dobrkovice

 

————— 21,8 mil. Kč 11/2013-01/2014
„Zateplení objektu 1.základní školy v Napajedlích” Město Napajedla

 

SFŽP ČR 6,9 mil. Kč 09/2013-12/2013
Stavební úpravy ZŠ T.G.Masaryka č.p.1260 Město Frýdlant nad Ostravicí

 

SFŽP ČR 19 mil. Kč 12/2013-04/2014
„ Městská nemocnice v Odrách – zateplení a výměna oken“  Město Odry

 

SFŽP ČR 6 mil. Kč 09/2013-12/2013
„Rekultivace skládky Lutopecny“ Město Kroměříž

 

SFŽP ČR 65,08 mil. Kč 11/2013-04/2014
„Víceúčelový areál pro trénink IZS a pro sportovní aktivity mládeže“ Obec Postřelmov

 

————— 49,7 mil. Kč 01/2014-05/2014
„Císařov kanalizace“

 

Obec Císařov

 

SFŽP ČR 21,2 mil. Kč 04/2014-06/2014
„Obec Vrbice – ČOV a splašková kanalizace“ Obec Vrbice

 

SFŽP ČR 20,34 mil Kč 03/2014-09/2014
„Zárubice – splašková kanalizace a ČOV“ Obec Zárubice

 

SFŽP ČR 11,70 mil. Kč 06/2014- 08/2014
„Krhov – splašková kanalizace a ČOV“ Obec Krhov SFŽP ČR 17,94 mil. Kč 06/2014- 08/2014
„Splašková kanalizace a ČOV v obci Příštpo“ Obec Příštpo,

 

SFŽP ČR 28,87 mil. Kč 05/2014-09/2014
„Rekonstrukce kanalizace a komunikace Pusty 1 a Pusty 2, rekonstrukce kanalizace náves a revitalizace návsi obce Měrovice nad Hanou“ Obec Měrovice nad Hanou

 

ROP Střední Morava 14,00 mil. Kč 06/2014-08/2014
„Chodník podél komunikace I/11, Havířov-Těrlicko“ Statutární město Havířov

 

SFDI

ROP

13,86 mil. Kč 07/2014-09/2014
„Tančírna v Račím údolí“ Obec Bernartice

 

ROP Střední Morava 13,06 mil. Kč 07/2014-11/2014
„Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ Statutární město Havířov

 

————- 18,35 mil. Kč 7/2014-12/2014
„REKO FS-UT3G“ Fotbalový club Zlín

 

————— 27, 50 mil. Kč 072014-12/2014
„Přístavba MŠ, školní kuchyně a jídelny, stavební úpravy stávající ZŠ v Lesnici I. etapa” Obec Lesnice

 

—————– 15,9 mil. Kč 08/2014-05/2015
„KOMPLEXNÍ REVITALIZACE OBJEKTU ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY TECHNICKÝCH SLUŽEB A.S., SLEZSKÁ OSTRAVA“ Technické služby, a.s. Slezská Ostrava SFŽP ČR 21 mil. Kč 02/2015 – 5/2015
„II/635 MÚK Unčovice – Olomouc“ Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace

 

SFDI 28,34 mil. Kč 03/2015 – 5/2015
“Zlepšení tepelně technických vlastností objektů areálu ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, Bystřice pod Hostýnem” Město Bystřice pod Hostýnem SFŽP ČR 14,45 mil. Kč 05/2015-07/2015
Splašková kanalizace a ČOV – Bojanovice“ Obec Bojanovice

 

——————– 19, 13 mil. Kč 05/2015 – 9/2015

„Skupinový vodovod Tršice – Tršice, Vacanovice, Lipňany, Hostkovice, Přestavlky, Zákřov“

Obec Tršice

 

——————- 30,64 mil. Kč 09/2015-12/2015

Splašková kanalizace a ČOV Dobkovičky“

Obec Velemín

 

——————- 26, 95 mil. Kč 12/2015 – 05/2016

Dokončení splaškové kanalizace Milešov“

Obec Velemín

 

——————- 23, 41 mil. Kč 12/2015 – 05/2016

III/44429, Šternberk, Hvězdné údolí, 2. stavba“

Olomoucký kraj

 

——————- 25,26 mil. Kč 05-07/2016

“Výstavba objektu komunitních bytů pro seniory

Obec Stonava

 

——————- 31,25 mil. Kč 08-11/2016

„Rekonstrukce ČOV Přítluky“

Obec Přítluky

 

SFŽP ČR 17,64 mil. Kč 09- 12/2016

“Navýšení kapacity Prima školky Hranice”

Prima mateřská škola, s.r.o. MMR ČR 23.31 mil. Kč 09 – 12/2016
 

Typ výběrového řízení – otevřené nadlimitní řízení   dle §27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

 

„Revitalizace a doplnění nadregionálního biokoridoru K154 na k.ú. Ostrožská Lhota“ Obec Ostrožská Lhota

 

SFŽP ČR 8,9 mil. Kč 02/2014-05/2014
„Regenerace veřejně přístupné zeleně ve městě Svitavy“ Město Svitavy

 

SFŽP ČR 18,34 mil. Kč 03/2014-06/2014
„Založení biocenter a prvků ÚSES v k. ú. Drnholec“ Městys Drnholec

 

SFŽP ČR 38 mil. Kč 10/2014-12/2014
“Pořízení technologie využitelné ke zkvalitnění nakládání s odpady-Antonín Zbořil” Antonín Zbořil

 

SFŽP ČR 6, 05 mil. Kč 07/2015 – 10/2015
“Pořízení technologie využitelné ke zkvalitnění nakládání s odpady-Martin Zbořil” Martin Zbořil

 

SFŽP ČR 5, 88 mil. Kč 07/2015 – 10/2015

Typ výběrového řízení – zjednodušené podlimitní řízení dle §38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění :

Předmět plnění Zadavatel Poskytovatel dotace Rozsah zakázky v Kč bez DPH Termín realizace
„ Stavební úpravy uličního prostoru v ulici Křečkovská“ Město Vyškov

 

—————- 10,3 mil. Kč 07/2012-10/2012
„Zateplení Domu služeb v Zubří“ Město Zubří

 

SFŽP ČR 6,04 mil. Kč 01/2013-07/2013
„1. MŠ Horní Lideč-zateplení“

„2.DPS Horní Lideč-zateplení“

Obec Horní Lideč

 

SFŽP ČR 2,06 mil. Kč

2,9 mil. Kč

02/2013-06/2013
„Revitalizace budovy Městského úřadu v Zubří“ Město Zubří

 

SFŽP ČR 3,14 mil. Kč 03/2013-06/2013
„Zateplení obecních budov“

1. Brumov-Bylnice zateplení kulturního domu

2. Sidonie-zateplení a výměna oken

Město Brumov-Bylnice

 

SFŽP ČR 5 mil. Kč

1,8 mil. Kč

03/2013-07/2013
„Obnova veřejného prostranství v Brodě nad Dyjí“ Obec Brod nad Dyjí

 

SZIF 3,4 mil. Kč 03/2013-05/2013
„Bezpečně do školy v Mutěnicích“ Obec Mutěnice

 

—————– 6,3 mil. Kč 03/2013-05/2013
„Realizace úspor energie – Kulturní dům Postřelmov“ Obec Postřelmov

 

SFŽP ČR 4 mil. Kč 03/2013-05/2013
„Rozšíření sportovního areálu – TJ Sokol Leština“ TJ Sokol Leština

 

————— 9,5 mil. Kč 04/2013-07/2013
„1. Zateplení ZŠ Javorník – pavilon“

„2. Zateplení ZŠ Javorník-šatny“

Město Javorník

 

SFŽP ČR 7,4 mil. Kč 04/2013-07/2013
„Realizace úspor energií v MŠ Sochorova Vyškov“ Mateřská škola Sochorova Vyškov, p. o. SFŽP ČR 6,2 mil. Kč 04/2013-06/2013
„Zateplení obecních budov“

1. zateplení KD v Bratřejově

2. Zateplení OÚ v Bratřejově

3. zateplení ZŠ v Bratřejově

Obec Bratřejov

 

SFŽP ČR 7,58 mil. Kč 04/2013-06/2013
„Úspora energie DPS Tlumačov“ Obec Tlumačov

 

SFŽP ČR 3,86 mil. Kč 04/2013-06/2013
„Zateplení obecních budov“

1. stavební úpravy víceúčelového zařízení Jalubí

2. Stavební úpravy víceúčel. Budovy OÚ Jalubí-zateplení objektu a výměna oken“

Obec Jalubí

 

SFŽP ČR 3,4 mil. Kč 04/2013-06/2013
„Dodávka cisternové automobilové stříkačky“ Obec Petrov nad Desnou

 

—————- 3,75 mil. Kč 04/2013-07/2013
„Zateplení fasády ZŠ Boršice“ Obec Boršice

 

SFŽP ČR 5,36 mil. Kč 04/2013-07/2013
„Zateplení ZŠ Huslenky“ Obec Huslenky SFŽP ČR 3,6 mil. Kč 04/2013-07/2013
„Zateplení obecních budov“

 

1.Hasičská zbrojnice Halenkov-zateplení a výměna oken

2.Zateplení kulturního domu v Halenkově

Obec Halenkov

 

SFŽP ČR 5,85 mil. Kč 04/2013-07/2013
„Obnova místních komunikací“ Obec Roštín

 

————– 9,6 mil. Kč 04/2013-06/2013
„CHODNÍKY PODÉL SILNICE II/432 A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI ROŠTÍN“ Obec Roštín

 

————- 8,6 mil. Kč 04/2013-06/2013
Zateplení obecních budov

1.        Velký Ořechov-zateplení objektu MŠ

2.        Zateplení objektu ZŠ

Obec Velký Ořechov

 

 

SFŽP ČR 6,14 mil. Kč 04/2013-06/2013
„Dodávka nábytku s příslušenstvím“ Computer media s.r.o.

 

OPPI 1,7 mil. Kč 04/2013-07/2013
„Poliklinika Valašské Klobouky – zateplení fasády“ Město Valašské Klobouky

 

SFŽP ČR 4,04 mil. Kč 04/2013-07/2013
„Zateplení a výměna oken pavilonu MŠV Francova Lhota“ Obec Francova Lhota

 

SFŽP ČR 2,74 mil. Kč 05/2013-07/2013
„Opatření ke snížení energetické náročnosti objektu DDM v Brumově-Bylnici“ Dům dětí a mládeže Brumov Bylnice, p.o.

 

SFŽP ČR 3,9 mil.Kč 05/2013-07/2013
„Stavební úpravy hasičské zbrojnice“ Obec Velké Kunětice

 

————— 9,4 mil. Kč 05/2013-10/2013
„Horní Loděnice – rekonstrukce vodovodního přivaděče“ Vodohospodářská společnost Olomouc a.s.

 

————– 7,4 mil. kč 06/2013-08/2013
„Benkov – obnova části vodovodu“ Vodohospodářská společnost Olomouc a.s. ————– 5,22 mil. Kč 06/2013-08/2013
„Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky – zateplení a výměna oken, změna systému vytápění“ Město Valašské Klobouky

 

SFŽP ČR 9,7 mil. Kč 07/2013-08/2013
„Uničov-vložkování části kanalizace“ Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. —————- 5,25 mil. Kč 07/2013-10/2013
„Rekonstrukce základní školy Kostelec u Holešova“ Obec Kostelec u Holešova

 

SFŽP ČR 9,8 mil. Kč 07/2013-09/2013
„Výstavba sběrného dvora v Hustopečích nad Bečvou“ Městys Hustopeče nad Bečvou

 

SFŽP ČR 4,3 mil. Kč 09/2013-10/2013
„Zateplení fasády Bezbariérové trasy ve Valašských Kloboukách – I.etapa“ Město Valašské Klobouky

 

SFŽP ČR 5 mil. Kč 08/2013-09/2013
„Energetické úspory DPS I “ Město Valašské Klobouky

 

SFŽP ČR 2,2 mil. Kč 08/2013-10/2013
„Stavební úpravy Společenského domu včetně nástavby Obecního úřadu v Hlušovicích “ Obec Hlušovice

 

————– 9,7 mil. Kč 11/2013-01/2014
„Systém sběrných dvorů Ostrožská Nová Ves“ Obec Ostrožská Nová Ves

 

SFŽP ČR 9,97 mil. Kč 09/2013-12/2013
„Zavedení separace biologicky rozložitelných odpadů“ Obec Ostrožská Nová Ves

 

SFŽP ČR 4,3 mil. Kč 10/2013-11/2013
„Stavební úpravy hasičské zbrojnice“ Obec Velké Kunětice ————– 9,4 mil. kč 09/2013-10/2013
Chodníky a stezka pro chodce a cyklisty podél silnice II/150 v Protivanově“ Městys Protivanov

 

ROP Střední Morava 9,75 mil. Kč 09/2013-12/2013
„Stavební úpravy hasičské zbrojnice Bernartice “ Obec Bernartice

 

————– 9,6 mil. Kč 11/2013-1/2014
„Odvlhčení, zateplení a zpevněné plochy budovy č. 1, Velké Karlovice“ Obec Velké Karlovice

 

————- 9,1 mil. Kč 12/2013-02/2014
„Snížení emisní zátěže ve městě Svitavy, pořízení kropícího stroje “ SPORTES Svitavy s.r.o. SFŽP ČR 4,5 mil. Kč 01/2014-04/2014
Fyzická revitalizace ploch u občanské vybavenosti širšího rámce centra obce Olšany u Prostějova Obec Olšany u Prostějova

 

ROP Střední Morava 6,8 mil. Kč 03/2014-06/2014
„Rekonstrukce interiéru kulturního domu v Mutěnicích “ Obec Mutěnice

 

————– 10 mil. Kč 03/2014-05/2014
Regionální muzeum Prosenice, Prosenice č. parc. 3/2, okres Přerov Obec Prosenice

 

ROP Střední Morava 7,00 mil. Kč 05/2014-07/2014
Revitalizace centrální části obce Těšetice Obec Těšetice ROP Střední Morava 9 mil. Kč 05/2014-07/2014
„Revitalizace lokality Rybník“ Ing. Kužílek Tomáš, Osek nad Bečvou SFŽP ČR 9,99 mil. Kč 09/2014-10/2014
„Dodávka vozidla s výměnnými nástavbami“ Technické služby města Olomouce, a.s., ———— 4 mil. Kč 08/2014-10/2014
„Most   ev.č.   453 – 010 Dolní Údolí“ Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace SFDI 6,9 mil. Kč 01/2015 – 4/2015
„Fyzická revitalizace území u kostela a ZŠ Dolany“ Obec Dolany

 

ROP střední Morava 9,92 mil. Kč 05/2015-06/2015
„Cementace ocelového výtlačného řadu DN400 VDJ Droždín-VDJ Radíkov“ Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. —————- 7,39 mil. Kč 05/2015-07/2015
„Rozšíření separace odpadů a jejich svoz v obci Racková“ Obec Racková

 

SFŽP ČR 2,11 mil. Kč 06/2015-07/2015
Prameniště Černovír, výtlak ze studny E0 a obnova násosky“ Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. ————– 8,2 mil. Kč 06/2015 – 8/2015
„Inženýrské sítě Malé Štěrky Štarnov“ Obec Štarnov

 

————— 7,4 mil. Kč 11/2015 -02/2016
„Energetická opatření, rekonstrukce ÚT – Lipenská ul. Olomouc“ Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace

 

SFŽP ČR 9,27 mil. Kč 04/2016 -07/2016
„III/31233 Jakubovice“ Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace —————— 7,95 mil. Kč 08/2016-09/2016
„Energeticky úsporná opatření na objektu Kino Metropol, Sokolská 25 Olomouc“ Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

 

OPŽP 9, 97 mil. Kč 09/2016-12/2016

Typ výběrového řízení – zakázka malého rozsahu dle § 6 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění :

Předmět plnění Zadavatel Poskytovatel dotace Rozsah zakázky v Kč bez DPH Termín realizace
Rekonstrukce společenského domu Málek Obec Bohaté Málkovice

 

————— 1,5 mil. Kč 09/2012-10/2012
„ Oprava VO Valašská Bystřice Obec Valašská Bystřice

 

————— 2 mil. Kč 09/2012-10/2012
„Rekonstrukce střechy a sociálního zařízení“ TJ SOKOL Protivanov

 

————— 2,5 mil. Kč 12/2012-01/2013
„DS Rajnochovice-zateplení budovy a výměna oken“ Obec Rajnochovice,

 

SFŽP ČR 2,3 mil. Kč 12/2012-07/2013

 

„Machová – zateplení obecního úřadu“ Obec Machová

 

SFŽP ČR 0,7 mil. Kč 03/2013-04/2013
„Zateplení kulturního domu č.p. 44 v Míškovicích“ Obec Míškovice

 

SFŽP ČR 1,5 mil. Kč 03/2013-04/2013
„Zhotovitel územního plánu Huzová“ Obec Huzová

 

SFŽP ČR 0,32 mil. Kč 03/2013 -04/2013
„Zateplení obecního úřadu Žlutava“ Obec Žlutava

 

SFŽP ČR 1,04 mil. Kč 03/2013-05/2013

 

„Sběrný dvůr odpadů Strachotín“ Obec Strachotín

 

————– 1,8 mil. Kč 04/2013-10/2013
„Stavební úpravy základní a mateřské školy Leskovec“ Obec Leskovec

 

SFŽP ČR 2,1 mil. Kč 04/2013-05/2013
„Zateplení obecních budov“

 

1. Snížení energ.náročnosti OÚ č.p. 125 v obci Kněžpole“

 

2. Snížení energ. Náročnosti víceúčel. Objektu č.p.103 v obci Kněžpole“

Obec Kněžpole

 

SFŽP ČR 1,3 mil. Kč 04/2013-05/2013
„Přístavba a satvební úpravy školy v Sazovicích – 2. Etapa“ Obec Sazovice

 

—————- 1, 85 mil. Kč 04/2013-07/2013
„Snížení tepelné náročnosti objektu ZŠ Hrabová“ Obec Hrabová

 

SFŽP ČR 2,85 mil. Kč 04/2013-05/2013
„Zateplení fasády a výměna oken objektu č.p.454 Nový Hrozenkov“ Městys Nový Hrozenkov

 

SFŽP ČR 1,8 mil. Kč 06/2013-07/2013

 

 

„ 1. Zateplení obecního úřadu

2. Zateplení zázemí pro sportovce“

Obec Prakšice

 

SFŽP ČR 1,7 mil. Kč 06/2013-08/2013

 

„Výběr poskytovatele technického dozoru stavebníka a ekonomického dozoru pro projekt „Zateplení ZŠ Javorník“ Město Javorník

 

SFŽP ČR 0,17 mil. Kč 07/2013-08/2013
„Výběr zhotovitele PD pro stavební povolení (DSP) na akci „Kanalizace Huslenky II. etapa“ Obec Huslenky

 

SFŽP ČR 0,94 mil. Kč 08/2013-09/2013
„Zateplení a výměna oken objektu č.p. 151 Horní Lhota“ Obec Horní Lhota

 

SFŽP ČR 2,4 mil. Kč 06/2013-07/2013
„Rybí přechod Tážaly“ MVDr. Jiří Zatloukal

 

SFŽP ČR 1,85 mil. Kč 07/2013-08/2013
„Víceúčelové hřiště ve sportovním areálu u ZŠ“ TJ SOKOL Hustopeče nad Bečvou o.s. ————— 2,3 mil. Kč 07/2013 -08/2013
„Oprava střešní konstrukce Obecního úřadu Strachotín“ Obec Strachotín

 

—————– 1,6 mil. Kč 07/2013-08/2013
„Zateplení školní budovy ve Velkých Těšanech včetně částečné výměny oken“ Obec Bařice – Velké Těšany

 

SFŽP ČR 1,3 mil. kč 06/2013-07/2013
„Oprava místní komunikace – Sazovice Padělky“ Obec Sazovice ————– 1,6 mil. Kč 08/2013-10/2013
„Oprava MK Zákostelí – Drnovice“ Obec Drnovice —————– 2, 9 mil. Kč 09/2013-11/2013
„Revitalizační a protipovodňová opatření v povodí Bařického potoka“ Obec Bařice – Velké Těšany

 

SFŽP ČR 4 mil. Kč 01/2014-02/2014
„Energetické úspory – Klub Zubří“ Město Zubří SFŽP ČR 5,9 mil. Kč 01/2014-05/2014
„Silnice III/4942:Újezd, úprava prostoru u hasičárny“ Obec Újezd

 

ROP Střední Morava 2,47 mil. Kč 01/2014-03/2014
„Obnova místních komunikací v rámci projektu „Nové komunikace pro obec Dlouhomilov“ Obec Dlouhomilov

 

—————– 2,02 mil. Kč 03/2014-05/2014
„Úspora energie budovy zdravotního střediska Tlumačov“ Obec Tlumačov

 

SFŽP ČR 1,05 mil. Kč 04/2014-06/2014
„Revitalizace veřejného osvětlení v obci Záříčí“ Obec Záříčí

 

————– 0,8 mil. Kč 04/2014-06/2014
„Kanalizace „Chabrov“ Osek nad Bečvou“ Osek nad Bečvou

 

————– 2,6 mil. kč 04/2014-06/2014
„Revitalizace mokřadu Balaton“ Osek nad Bečvou

 

SFŽP ČR 1,9 mil. Kč 04/2014-06/2014
„Sokolovna Bohuslavice u Zlína – zateplení a výměna oken“ Obec Bohuslavice u Zlína

 

SFŽP ČR 2,70 mil. Kč 07/2014-08/2014
„Energetické úspory MŠ Hnojice“ Obec Hnojice

 

SFŽP ČR 1,72 mil. Kč 5/2014-7/2014
„Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 71 ve městě Karolinka-zdravotní středisko“ Město Karolinka

 

SFŽP ČR 4,81 mil. Kč 03/2014-08/2014
„Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 54571 ve městě Karolinka- víceúčelové kulturní centrum Karolinka“ Město Karolinka

 

SFŽP ČR 3,46 mil. Kč 03/2014-09/2014
„Stavební úpravy OÚ Racková 45“ Obec Racková SFŽP ČR 1,335 mil. Kč 4/2014-7/2014
„Modernizace a zvýšení účinnosti výměníkové stanice“ Milan Bartoň

 

————— 1,08 mil Kč 4/2014-6/2014
„Revitalizace centrální části obce Libina“ Obec Libina ROP Střední Morava 2, 48 mil. Kč 06/2014-08/2014
„Revitalizace mokřadu „LUKA“ Petr a Danuše Tesaříkovi SFŽP ČR 2,49 mil. Kč 7/2014-9/2014
„ZŠ Vigantice – energetické úspory“ Obec Vigantice SFŽP ČR 5,5 mil. Kč 7/2014-9/2014
„Návrh výsadby dřevin v k. ú. Milenov“ Obec Milenov SFŽP ČR 1,27 mil. Kč 07/2014-09/2014
„Obslužná komunikace Skalka- Pivín“ Obec Pivín

 

———- 5,9 mil. Kč 7/2014-10/2014
„Cyklostezka Bečva, k. ú. Osek nad Bečvou“ Obec Osek nad Bečvou

 

———– 5,35 mil. Kč 7/2014-10/2014
„Beňovský rybník“ Obec Beňov SFŽP ČR 1,74 mil. Kč 08/2014-09/2014
Zateplení budovy mateřské školy č.p. 232, Kostelec u Holešova“ Obec Kostelec u Holešova

 

SFŽP ČR 1,2 mil. Kč 08/2014-09/2014
„Energetické úspory budovy služeb v obci Vidče“

„Snížení energetické náročnosti objektu úřadu Vidče“

Obec Vidče

 

SFŽP ČR 1,5 mil Kč

3,6 mil Kč

8/2014-10/2014
„Revitalizace centra obce Troubky“ Obec Troubky

 

ROP Střední Morava 2,87 mil Kč 9/2014-10/2014
„Zhotovitel analýzy rizik vybrané zájmové lokality“ EKO Agrostav a.s.

 

SFŽP ČR 0,49 mil. Kč 9/2014-11/2014
„Poskytnutí úvěru na výstavbu „Hnojice – kanalizace a ČOV“ Obec Hnojice SFŽP ČR 1,8 mil. Kč 9/2014-11/2014
„Výběr administrátora koncesního řízení na výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Huzová Obec Huzová

 

SFŽP ČR 0,3 mil. Kč 9/2014-11/2014
„Revitalizace veřejné zeleně v obci Přítluky a části obce Nové Mlýny“

 

Obec Přítluky

 

SFŽP ČR 1,28 mil. Kč 9/2014-11/2014
„Rekonstrukce veřejného prostranství v Určicích“ Obec Určice

 

ROP Střední Morava 4,53 mil. Kč 9/2014-11/2014
„Určice, prodloužení kanalizace na parcele č. 1990/1“ Obec Určice

 

————— 0,65 mil. Kč 10/2014-11/2014
„Regenerace a dostavba víceúčelového areálu TJ Medlov“ TJ Medlov ————— 5,99 mil. Kč 10/2014-12/2014
„Regenerace fotbalového hřiště a herních prvků v areálu TJ sportovního klubu Zvole“ TJ Zvole ————— 5,97 mil. Kč 10/2014-12/2014
„Revitalizace budovy Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí, Vrbenská 803“ Diakonie ČCE SFŽP ČR 3,14 mil. Kč 09/2014-12/2014
„Zateplení fasády MŠ a ZŠ v Bohuslavicích u Zlína“ Obec Bohuslavice u Zlína SFŽP ČR 1,8 mil. Kč 12/2014-01/2015
“Energetické úspory Kulturního střediska v obci Šanov” Obec Šanov SFŽP ČR 5,99 mil. Kč 12/2014-01/2015
Stavební úpravy – zateplení objektu Obecního úřadu Strachotín“ Obec Strachotín

 

SFŽP ČR 4,03 mil. Kč 11/2014-01/2015
“Energetická opatření – stavební úpravy zdravotního střediska”

 

Obec Senice na Hané

 

SFŽP ČR 1,5 mil. Kč 11/2014-01/2015
Vypracování projektu „ Skupinový vodovod Hlušovice“ Obec Hlušovice

 

—————- 0,8 mil. Kč 01/2015-03/2015
„Dodání projektové dokumentace pro výstavbu pozemních komunikací“ Obec Osek nad Bečvou

 

—————- 0,5 mil. Kč 01/2015-03/2015
Údržba a správa veřejného osvětlení v obci Osek nad Bečvou“

 

Obec Osek nad Bečvou

 

—————- 1,9 mil. Kč 01/2015-06/2015
„MOST EV.Č. 377 – 017 PŘES POTOK BÍLÁ VODA V OBCI NIVA“ Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace

 

SFDI 5,9 mil. Kč 01/2015-03/2015
“Vypracování projektu na rekonstrukce ČOV v obci Přítluky” Obec Přítluky —————- 0,5 mil. Kč 03/2015-05/2015
“ Výběr zpracovatele projektové dokumentace na odkanalizování obce Velké Kunětice“ Obec Velké Kunětice

 

—————- 1,9 mil. Kč 03/2015-05/2015
“Prodloužení splaškové kanalizace” Obec Víceměřice ————— 0,8 mil. Kč 03/2015-05/2015
„Modernizace zemědělského podniku – Karel Šodek“ Karel Šodek

 

—————- 0,62 mil. Kč 03/2015-06/2015
„Racková-chodník a veřejné osvětlení podél průtahu III/49016“ Obec Racková ————— 3,7 mil. Kč 04/2015-06/2015
„Přítluky – bezbariérové chodníky I. Etapa“ Obec Přítluky

 

————— 2,5 mil. Kč 04/2015-06/2015
„Nákup zemědělské techniky“ Daniel Rešl

 

—————– 4,2 mil. Kč 06/2015
„Výběr poskytovatele Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekt «Splašková kanalizace a ČOV – Bojanovice» Obec Bojanovice

 

—————– 95 tis. Kč 04/2015-09/2015
“ Revitalizace území Prechov, mokřady a zeleň” Jindřich Straka

 

SFŽP ČR 0,7 mil. Kč 06/2015-08/2015
„Úprava návsi v obci Lipová“ Obec Lipová ROP Střední Morava 2,1 mil. Kč 08/2015-10/2015
“Zateplení šaten a bufetu TK Precheza Přerov o.s.“ TK Precheza Přerov o.s

 

SFŽP ČR 2,54 mil. Kč 09/2015-10/2015
Výběr poskytovatele Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekt “Zateplení šaten a bufetu TK Precheza Přerov o.s.“

 

TK Precheza Přerov o.s SFŽP ČR 0,035 mil. Kč 09/2015-10/2015
„Vypracování změny č.1 územního plánu Přítluky a zrušení regulačního plánu Nové Mlýny“ Obec Přítluky

 

—————– 0,50 mil. Kč 09/2015-12/2015
“Vypracování projektové dokumentace „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Seloutky“ Obec Seloutky

 

—————– 0,50 mil. Kč 09/2015-01/2016
Vypracování projektové dokumentace “Stavební úpravy stávajících chodníků s bezbariérovým řešením a nasvětlení přechodů v obci Olšany u Prostějova” Obec Olšany u Prostějova

 

—————– 0,20 mil. Kč 11/2015-02/2016
Záměr obce Police pronajmout“ Obec Police

 

—————— —————– 011/2015 -02/2016
„Stavební úpravy kapličky sv. Vavřince“

 

Obec Lipová

 

—————— 0,66 mil. Kč 01/2016
Vypracování projektové dokumentace „SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV ARNOLTICE“ Obec Huzová

 

—————– 0,90 mil. Kč 01/2016 -03/2016
Vypracování studie proveditelnosti „Výstavba cyklostezky Horní Nětčice-Dolní Nětčice-Soběchleby“ Obec Dolní Nětčice

 

——————- 0,020 mil. Kč 01/2016-04/2016
Revitalizace multifunkčního sportoviště Obec Huzová

 

—————– 3,52 mil. Kč 01/2016 -03/2016
Vypracování projektové dokumentace “ Splašková kanalizace a ČOV v obci Blatec“ Obec Blatec

 

—————– 0,2 mil. Kč 01/2016-04/2016
„Zajištění prací pěstební i těžební činnosti na lesním majetku obce Huzová včetně odprodeje dříví“

 

Obec Huzová

 

—————– 1, 99 mil. Kč 02/2016-03/2016
“Bukovany-bezpečnostní prvky na křižovatce III/4433 a III/4438” Obec Bukovany

 

SFDI ČR 5,05 mil. Kč 03/2016-04/2016
” Vypracování projektové dokumentace „KOMUNITNÍ DŮM A DOMOV PRO SENIORY“

 

Obec Olšany u Prostějova

 

—————- 0,9 mil. Kč 03/2016-04/2016
„Multifunkční objekt – Stavební úpravy v objektu na parcele č.95/1, k.ú. Huzová“ Obec Huzová

 

—————– 5, 95 mil. Kč 04/2016 -06/2016
„Hotelový dům Olomouc – rekonstrukce výtahů“ Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

 

—————– 2,74 mil. Kč 05/2016-06/2016
„Oprava kaple P.M. Čenstochovské , parc. č. 1228, k. ú. Bělkovice“ Obec Bělkovice-Lašťany —————– 0,24 tis. Kč 06/2016-07/2016
„Nákup hasičského dopravního automobilu“ Obec Petrov nad Desnou

 

—————– 1, 2 mil. Kč 06/2016 -07/2016
Údržba a obnova hřbitovní zdi Přítluky 2016” Obec Přítluky

 

MZE ČR 1, 24 mil. Kč 06/2016 -07/2016
„Obchodní akademie Kroměříž – rekonstrukce sportovního hřiště“ Obchodní akademie Kroměříž

 

—————– 2,9 mil. Kč 06/2016-08/2016
„Horní náměstí 5 – rekonstrukce střešní krytiny včetně odvodnění“ Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

 

—————– 0,8 mil. Kč 07/2016 -08/2016
„ Jiráskova 9, Olomouc – rekonstrukce ústředního vytápění a zdravotechniky“ Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

 

—————– 1,4 mil. Kč 07/2016 -08/2016
„Objekt Terrerovo nám.921/3, Olomouc, Nová ulice – stavební úpravy se změnou užívání“ Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

 

—————– 1,5 mil. Kč 06/2016 -07/2016
„Snížení energetické náročnosti výrobního objektu SORVE CZ s. r. o. č. p. 512 v k. ú. Obci Vidče“ SORVE CZ s. r. o.

 

OPPI 3,37 mil Kč 06/2016 – 09/2016
„Objekty Černá cesta 12, 14, 16, 18 Olomouc, Klášterní Hradisko – výměna vstupních dveří“ Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

 

——————- 0,43 mil. Kč 08/2016-10/2016
„Hasičská zbrojnice – stavební úpravy obvodového pláště, Droždín, Gagarinova 309/17a“ Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

 

—————– 0,86 mil. Kč 09/2016-10/2016
„Lávka pro pěší a chodník podél mostu na silnici II/350 v obci Herálec“ Obec Herálec

 

SFDI 2,6 mil. Kč 08/2016 -09/2016

Typ výběrového řízení – zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění :

 

Předmět plnění Zadavatel Poskytovatel dotace Rozsah zakázky v Kč bez DPH Termín realizace
„Hasičská zbrojnice – vnitřní stavební úpravy“ Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

 

—————– 0,99 mil. Kč 11/2016 – 12/2016
„Výběr poskytovatele Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekt „Likvidace odpadních vod Nelešovice – KANALIZACE A ČOV“ Obec Nelešovice

 

SFŽP 0,390 mil. Kč 11 – 12/2016
„Hotelový dům Olomouc – stavební úpravy I. etapa“ Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

 

—————– 2 mil. Kč 11/2016-12/2016
„Výběr poskytovatele Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekt „Likvidace odpadních vod Nelešovice – KANALIZACE A ČOV“ Obec Nelešovice

 

OPŽP 0,39 mil. Kč 11/2016-12/2016
“Kunětice – výměna holého vedení VO za izol.etapa 2” Obec Velké Kunětice

 

—————– 0,51 mil. Kč 02/2017-03/2017
“Rozšíření kapacity Mateřské školy Hlušovice” Obec Hlušovice

 

MMR-IROP 2, 8 mil. Kč 02/2017-04/2017
“Určice – rekonstrukce části rozvodu VO” Obec Určice —————– 2, 68 mil. Kč 03/2017-04/2017
“Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny Vidče” Obec Vidče

 

OPŽP 4,58 mil. Kč 03/2017-06/2017
“ Oprava místní komunikace Lipová-Seč „K pile“ Obec Lipová

 

—————– 0,9 mil. Kč 06/2017-07/2017
“Vypracování projektové dokumentace „Cyklostezka Loukov – Libosváry+ Libosváry-Vítonice + Loukov-Chvalčov“ Obec Loukov

 

—————– 2, 8 mil. Kč 02/2017-04/2017
„Poskytovatel Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekt “Rozšíření kapacity úpravny vody, vodojemu a nový zdroj pitné vody” Městys Prosiměřice —————– 0,19 mil. Kč 05/2017-08/2017
“ Oprava povrchu místních komunikací v obci Police“ Obec Police —————– 0,48 mil. Kč 05/2017-07/2017
„Poskytovatel Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekt „SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV V OBCI BLATEC“ Obec Blatec

 

—————– 0,2 mil. Kč 05/2017-08/2017
„Poskytovatel Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekt „Rekonstrukce ČOV Přítluky“ Obec Přítluky SFŽP 0,2 mil. Kč 07/2017-09/2017

Typ výběrového řízení – jednací řízení bez uveřejnění dle §23 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Předmět plnění Zadavatel Poskytovatel dotace Rozsah zakázky v Kč bez DPH Termín realizace
„ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ HRABIŠÍN, DLOUHOMILOV A BRNÍČKO DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V LESNICI A LEŠTINĚ DO ČOV V LEŠTINĚ, VČETNĚ INTENZIFIKACE ČOV V LEŠTINĚ A VEŘEJNÉ ČÁSTI DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK“ – OPRAVA KOMUNIKACÍ Svazek obcí Povodí Loučka

 

—————- 1,68 mil. Kč 10/2013
„Realizace energeticky úsporných opatření Kulturní dům Postřelmov“ Obec Postřelmov

 

—————— 3,77 mil. Kč 09/2013
„Úprava návsi v obci Lipová“- dodatečné stavební práce Obec Lipová

 

ROP Střední Morava 0,497 mil. Kč 11/2015

Dle metodických pokynů poskytovatele dotace:

 

Předmět plnění Zadavatel Poskytovatel dotace Rozsah zakázky v Kč bez DPH Termín realizace
„Technologické a stavební investice společnosti VOMA, s.r.o.“ VOMA s.r.o. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 4,8 mil. Kč 04/2016-05/2016
„Modernizace stáje pro chov dojnic“ Kameníček a.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 8,1 mil. Kč 04/2016-05/2016
„Pořízení lesní techniky – obec Hutisko-Solanec Obec Hutisko-Solanec Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 1,45 mil. Kč 04/2016-05/2016
„Investice do nezemědělských činností – Farma Drozdov” Farma Drozdov s. r. o.

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 0,79 mil. Kč 11/2016-12/2016
„Opěrná zeď sloužící jako hrazení k manipulaci se skotem na p.č.151 k.ú. Proseč po Křemešníkem” Miloslav Brávek Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 0,51 mil. Kč 11/2016-12/2016

Realizace projektové přípravy a organizační zajištění podání žádosti o dotaci

Předmět plnění Zadavatel Poskytovatel dotace Termín realizace
„Cyklostezka Bečva, k. ú. Osek nad Bečvou“ Obec Osek nad Bečvou

 

SFDI 12/2013
“Rekonstrukce veřejného osvětlení Dlouhopolsko” Obec Dlouhopolsko  

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst

 

Program obnovy venkova

12/2013
Stavební úpravy stávajícího chodníku Ždánice s bezbariérovým řešením a nasvětlením přechodů Město Ždánice

 

SFDI 06/2015
„Rozšíření MŠ v obci     Strachotín“ Obec Strachotín

 

SFDI 12/2015
“Rozšíření a renovace ZŠ Malečov s pavilonem pro plnění ŠVP v oblasti výchov a pro plnění ŠVP v rámci školní družiny” Obec Malečov

 

MŠMT ČR 12/2015
“Bukovany-bezpečnostní prvky na křižovatce III/4433 a III/4438” Obec Bukovany SFDI 01/2016
„Oprava místní komunikace v obci Olšany u Prostějova – Hablov“ Obec Olšany u Prostějova MMR 01/2016
“ Údržba a obnova hřbitovní zdi Přítluky 2016” Obec Přítluky

 

MZE ČR 03/2016
“Rekonstrukce venkovního sportovního areálu ZŠ a MŠ Ptení” Obec Ptení

 

MŠMT ČR 11/2016
“Stavební a bezbariérové úpravy stávajících chodníků v obci Sedlec u Mikulova” Obec Sedlec

 

 

 

SFDI 01/2017
“Splašková kanalizace a ČOV Dobkovičky”

“Dokončení splaškové kanalizace Milešov”

Obec Velemín

 

OPŽP ČR 02/2017
“Rozšíření kapacity úpravny vody, vodojemu a nový zdroj pitné vody” Obec Prosiměřice SFŽP ČR 02/2017
“Rekonstrukce ČOV Přítluky” Obec Přítluky

 

OPŽP ČR 03/2017