Žádosti

Zajistíme sestavení a podání žádostí o dotace – finanční podporu projektů:

 • Státní fond dopravní infrastruktury
 • Regionální operační program
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • Státní Fond Životního Prostředí ČR
 • Státní zemědělský intervenční fond
 • Ministerstvo školství ČR
 • Ministerstvo financí ČR
 • Krajské úřady
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Kompletně zajistíme podání žádosti o:

 • Stavební povolení
 • Udělení ochranných známek