Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Při zadávání veřejných zakázek se vždy řídíme aktuálním zákonem o veřejných zakázkách v platném znění a vždy postupujeme v souladu s tímto zákonem.

Zajistíme zadavateli profesionální přístup a kvalitně odvedenou práci dle požadavků zadavatele.

 

Realizace dle zákona č. 134/ 2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

 • Otevřené podlimitní i nadlimitní řízení
 • Zjednodušené podlimitní řízení
 • Užší řízení
 • Jednací řízení s nebo bez uveřejnění
 • Zakázky malého rozsahu, mimo režim zákona 134/2016 Sb.
 • Činnosti spojené s přípravou textu oznámení o zahájení zadávacího řízení a jeho zveřejnění
 • Uveřejnění na profilu zadavatele
 • Činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek
 • Činnosti spojené s průběhem zadávací lhůty
 • Činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení a sumarizací dokumentace
 • Komunikace s ÚOHS

Veřejné zakázky realizujeme v rámci metodických pokynů poskytovatelů finančních dotačních prostředků:

 • Regionální Operační Program
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • Státní Fond Životního Prostředí ČR
 • Státní zemědělský intervenční fond
 • Ministerstvo školství ČR
 • Ministerstvo financí ČR
 • Krajské úřady
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR