Profil zadavatele

Pro veřejné, dotované a sektorové zadavatele zajistíme zřízení a správu profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v pl. znění.

(zveřejnění veřejné zakázky, kompletní dokumentace k výběrovému řízení, zveřejnění podepsané smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, seznam uchazečů a subdodavatelů).

Odkaz na profil zadavatele: https://profil.violette-sro.cz/