Poradenství

Poradenská činnost při realizaci veřejných zakázek dle zákona 134/2016 Sb.

Pro dodavatele:

 • Regionální Operační Program
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • Státní Fond Životního Prostředí ČR
 • Státní zemědělský intervenční fond
 • Ministerstvo školství ČR
 • Ministerstvo financí ČR
 • Krajské úřady
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Pro zadavatele:

 • zajistíme kompletní administraci veřejných zakázek
 • navrhneme zadávací podmínky
 • navrhneme znění vyřízení námitek
 • zajistíme komunikaci s ÚOHS