Elektronická komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Od 18. 10. 2018  zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zavádí povinnou elektronickou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem. Dle § 211 odst.5 zákona výzva účastníkům zadávacího řízení, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu soutěže o návrh a rozhodnutí o vyloučení účastníka musí být odeslány prostřednictvím elektronického nástroje, […]