Home

Naše společnost VIOLETTE, s. r. o., byla založena v roce 2010. Sídlo naší společnosti se nachází v Olomouci, Tovární 1197/42A.

Předmětem naší činnosti je především organizační zajištění a celková administrace veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v pl. znění včetně poradenství v oblasti veřejných zakázek.

Dále naše společnost zajišťuje podání žádostí o dotace z veřejných zdrojů financování včetně sestavení investičního záměru a závěrečného vyhodnocení akce, zřízení a správu profilu zadavatele na vlastním internetovém portále.

Naše nabídka je postupně přizpůsobována trhu a právě i díky rozšiřující se nabídce jsme firmou, která poskytuje kompletní administrativní úkony jak pro právnické osoby, tak pro fyzické osoby.